KÚPALISKOVÝ PORIADOK

V ZÁUJME VLASTNEJ BEZPECNOSTI A OCHRANY SVOJHO ZDRAVIA DOPORUCUJEME NÁVŠTEVNÍKOM DODRŽIAVAT NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ :

1. VSTUP DO AREÁLU KÚPALISKA JE MOŽNÝ IBA S PLATNOU VSTUPENKOU (ZAKÚPENÁ V POKLADNI, PRÍPADNE PERMANENTKA).
2. NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ NA VYZVANIE PRACOVNÍKOV KÚPALISKA PREDLOŽIT VSTUPENKU KU KONTROLE.
3. JE ZAKÁZANÉ NOSIT DO AREÁLU PREDMETY, KTORÉ BY MOHLI BYT ZDROJOM ÚRAZU.
4. JE ZAKÁZANÉ FAJCIT V ŠATNIACH A KABÍNACH.
5. REŠPEKTOVAT UPOZORNENIA ,CI UŽ SÚ V PÍSOMNEJ FORME,ALEBO ICH VYDÁVA PERSONÁL KÚPALISKA.
6. DO AREÁLU JE ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM POD VPLYVOM ALKOHOLU, ALEBO INÝCH OMAMNÝCH LÁTOK.
7. DETI DO 10 ROKOV MAJÚ DO AREÁLU PRÍSTUP IBA V SPRIEVODE DOSPELEJ OSOBY.
8. JE ZAKÁZANÉ ZNEUŽÍVANIE ZÁCHRANNEJ SLUŽBY ZBYTOCNÝM VOLANÍM O POMOC – “TOPÍM SA”.
9. MIMO VYHRADENÝCH PRIESTOROV JE ZAKÁZANÉ HRAT LOPTOVÉ HRY VYVÍJAT ŠPORTOVÚ CINNOST, KTORÁ BY MOHLA V PRIESTOROCH NA ODDYCH SPÔSOBIT ÚRAZ INÝCH NÁVŠTEVNÍKOV.
10. V BAZÉNOCH JE NEPRÍPUSTNÉ VYVÍJAT CINNOST, KTORÁ RUŠÍ OSTATNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV (POTÁPANIE, VYKONÁVANIE NEVHODNEJ ŠPORTOVEJ CINNOSTI, SKÁKANIE DO VODY MIMO VYHRADENÝCH PRIESTOROV, ZRÁŽANIE INÝCH OSÔB DO VODY).
11. ZO ZARIADENIA BUDÚ VYKÁZANÉ OSOBY, KTORÉ JAVIA VIDITELNÉ ZNÁMKY KOŽNÝCH CHORÔB, SÚ SILNE ZNECISTENÉ A MAJÚ NEPRIMERANÉ OBLECENIE.
12. TAKTIEŽ BUDÚ ZO ZARIADENIA VYKÁZANÉ OSOBY, KTORÉ SVOJIM NEVHODNÝM SPRÁVANÍM RUŠIA OSTATNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV (NADMERNÝ HLUK, OBTAŽOVANIE A POD.), ALEBO NEUPOSLÚCHNU POKYNY PERSONÁLU.
13. DO ZARIADENIA JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ VODIT DOMÁCE ZVIERATÁ.
14. JE ZAKÁZANÉ JEST A PIT NA BAZÉNOVÝCH PLOCHÁCH.
15. JE ZAKÁZANÉ VHADZOVAT DO BAZÉNOV AKÉKOLVEK PREDMETY. KÚPALISKOVÝ PORIADOK